De meerderheid van de Nederlandse ouderen is inactief of niet actief genoeg. Hierdoor is er een grote kans op chronische aandoeningen als hart- en vaatziekten, overgewicht en diabetes. Een actievere leefstijl houdt hen niet alleen fitter, zij kunnen daardoor ook langer zelfstandig blijven wonen. Genoeg redenen om fysiek in actie te komen, maar hoe?

 

MAGGY is een gezamenlijk onderzoeksproject van 2 jaar dat wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (programma Creatieve Industrie). In het MAGGY project wordt onderzocht welke motivatie- en feedbackstrategieën nodig zijn om ouderen te motiveren meer te bewegen. Uiteindelijk moet dit resulteren in een fitgame voor ouderen, dat wordt gespeeld in het dagelijks leven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van “een research through design” aanpak, waarin stapsgewijs onderzoek zal worden verricht naar de motivatie(strategieën) van ouderen om te gamen. De te ontwikkelen game integreert het monitoren van lichamelijke activiteit met gaming voor een gepersonaliseerde training en coaching. Er wordt onderzocht wat het effect is van deze feed­backstrategieën op de vaardigheid van ouderen om hun gedrag in het dagelijkse leven blijvend te verbeteren.

 

De ontwikkeling van het spel ligt in handen van de NHL Hogeschool in Leeuwarden. Trivium Meulenbelt Zorg in Almelo en Paramedisch Instituut Rembrandt in Veenendaal brengen de kennis vanuit en naar de praktijk. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door Roessingh Research and Development en Universiteit Twente in
Enschede.

 

Gewenste resultaten:

  • Kennis over effectieve motivatie- en feedbackstrategieën om een actieve levensstijl van ouderen in de dagelijkse omgeving te bevorderen.
  • Een fitgame voor 65 plussers die kan motiveren tot blijvend gezond actief gedrag.

 

Projectpartners:

 

NHL Hogeschool           Paramedisch Instituut Rembrandt           TMZ

RRDUniversiteit twente