Mensen motiveren met spelelementen

Er is een opmars van digitale applicaties als medium voor gezondheid, zorg en therapie. Hoe mooi en goed deze applicaties ook zijn, vaak wordt geconstateerd dat op lange termijn de motivatie om ze te gebruiken drastisch vermindert. In januari is Frederiek de Vette van Universiteit Twente met haar promotieonderzoek gestart naar manieren om gebruikers voor lange tijd te motiveren om de Maggy game te gebruiken. Om dit te doen wordt onderzocht hoe de elementen die spellen zo leuk maken overgenomen kunnen worden in een applicatie als Maggy. Daarbij wordt gekeken naar wat de doelgroep op zich aanspreekt, maar ook wat de relatie is tussen hun persoonlijkheid en de spellen die ze spelen. Dit laatste wordt op dit moment getest in een gebruikersstudie, waarvoor u zich hier op kunt geven. Het doel van deze studie is het toespitsen van de inhoud van de Maggy game op de gebruiker, zodat het dagelijks gebruik van Maggy extra plezierig wordt!

Terug naar de homepage