Artikel en presentatie ICT4AgeingWell Rome

Het artikel ‘Exploring Personality and Game Preferences in the Younger and Older Population: a Pilot Study‘ door Frederiek de Vette werd onlangs geaccepteerd voor de conferentie ICT forĀ Ageing Well 2016. Dit artikel beschrijft een verkennende studie naar de relatie tussen persoonlijkheid en spelvoorkeuren, in aanloop naar een nieuw model om spelvoorkeuren te categoriseren om spelontwerp beter toe te kunnen spitsen op verschillende doelgroepen. Het artikel werd geselecteerd om op de conferentie gepresenteerd te worden. Ook de presentatie zal binnenkort hier te vinden zijn.

Terug naar de homepage