Presentatie conferentie Health by Tech, Groningen

Vrijdag 27 mei heeft Monique Tabak een presentatie gegeven bij de Supporting Health by Technology conferentie in Groningen getiteld: “Gamified coaching to promote daily physical activity in older adults: a mobile activity game” Hier heeft Monique de ontwikkeling van de MAGGY game gepresenteerd. Welke game elementen zitten in het spel en waarom zijn deze motiverend voor ouderen?

De presentatie is binnenkort terug te zien op de conferentiewebsite: www.healthbytech.com.

Artikel en presentatie ICT4AgeingWell Rome

Het artikel ‘Exploring Personality and Game Preferences in the Younger and Older Population: a Pilot Study‘ door Frederiek de Vette werd onlangs geaccepteerd voor de conferentie ICT for Ageing Well 2016. Dit artikel beschrijft een verkennende studie naar de relatie tussen persoonlijkheid en spelvoorkeuren, in aanloop naar een nieuw model om spelvoorkeuren te categoriseren om spelontwerp beter toe te kunnen spitsen op verschillende doelgroepen. Het artikel werd geselecteerd om op de conferentie gepresenteerd te worden. Ook de presentatie zal binnenkort hier te vinden zijn.

Presentatie: eHealth-gebruik en de rol van motivatie

Op 5 april heeft Monique Tabak een presentatie gegeven op de Zorg en ICT beurs, getiteld eHealth-gebruik en de rol van motivatie.

Er worden veel eHealth applicaties ontwikkeld, maar de grote effecten blijven achter. Mogelijk komt dit door het lage gebruik en afnemende therapietrouw. Monique Tabak laat aan de hand van ervaringen vanuit de zorgpraktijk en nieuwe innovaties vanuit het onderzoek zien hoe eHealth wordt toegepast in de (chronische) zorg. Hoe wordt eHealth ingezet als motivator en is dit al succesvol? Wat zijn hierin de bepalende factoren? Wat is de beste aanpak: gamificatie of personalisatie? Monique laat in deze presentatie zien hoe eHealth kan motiveren, maar ook hoe dit beter kan.

De presentatie is hier te bekijken.

eHealth-gebruik en de rol van motivatie

Artikel: Games als motivatie bij telemedicine voor senioren

In het onderzoek van Frederiek de Vette naar games als strategie voor motivatie in gezondheidsapplicaties voor ouderen is een wetenschappelijk artikel gepuliceerd in het Journal of Medical Internet Research (JMIR) Serious Games. Het artikel, getiteld Engaging elderly people in telemedicine through gamification, is ook online verschenen.

Het artikel heeft als doel een overzicht te geven van bestaande theoretische en praktische grondslag voor het ontwerpen van gamification, in het algemeen en voor de oudere gebruiker specifiek. Hiervoor is een brede studie gedaan die niet alleen in de wetenschap maar ook in het bedrijfsleven en game design zoekt naar oplossingen.

Klik hier voor het volledige artikel.

Bestaande mobiele games voor ouderen nog niet effectief

In het MAGGY project hebben we onderzoek gedaan naar bestaande mobiele games die als doel hebben fysieke activiteit in het dagelijks leven te verbeteren. In oktober is dit wetenschappelijke artikel gepubliceerd in het Games for Health journal. Deze kunt u hier downloaden.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het aantal bestaande mobiele games beperkt is, zeker voor ouderen, en dat de effectiviteit nog niet is aangetoond.

Maggy onderzoek aanwezig conferentie Londen

De eerste resultaten van de gebruikersstudie naar spelvoorkeuren van ouderen zullen begin oktober worden gepresenteerd op de CHI Play conferentie in Londen. In deze studie werd onderzocht welke spellen de oudere gebruiker aantrekkelijk vindt en waarom, en of er een relatie te ontdekken is met bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van de gebruiker. De studie heeft veel interessante informatie opgeleverd, hartelijk dank aan alle deelnemers! Het artikel kunt u hier bekijken.

Onderzoek gepresenteerd op Dutch Bio-Medical Engineering Conference

In januari presenteerde Frederiek de Vette haar onderzoek naar games als motivatiestrategie in digitale gezondheidsapplicaties voor ouderen op de BME conferentie in Egmond aan Zee. Het verkorte artikel beschrijft dat er een tekort is aan kennis om games toe te passen voor ouderen in deze specifieke toepassing, en draagt mogelijkheden aan om tot een geschikte aanpak te komen om succesvol voor oudere gebruikers te ontwerpen. In een posterpresentatie werd de eerste literatuurstudie verder uitgelicht. Binnenkort zal ook het volledige artikel van deze studie worden gepubliceerd.

Mensen motiveren met spelelementen

Er is een opmars van digitale applicaties als medium voor gezondheid, zorg en therapie. Hoe mooi en goed deze applicaties ook zijn, vaak wordt geconstateerd dat op lange termijn de motivatie om ze te gebruiken drastisch vermindert. In januari is Frederiek de Vette van Universiteit Twente met haar promotieonderzoek gestart naar manieren om gebruikers voor lange tijd te motiveren om de Maggy game te gebruiken. Om dit te doen wordt onderzocht hoe de elementen die spellen zo leuk maken overgenomen kunnen worden in een applicatie als Maggy. Daarbij wordt gekeken naar wat de doelgroep op zich aanspreekt, maar ook wat de relatie is tussen hun persoonlijkheid en de spellen die ze spelen. Dit laatste wordt op dit moment getest in een gebruikersstudie, waarvoor u zich hier op kunt geven. Het doel van deze studie is het toespitsen van de inhoud van de Maggy game op de gebruiker, zodat het dagelijks gebruik van Maggy extra plezierig wordt!

E-revalidatie: blik op de toekomst

Revalidatie Nederland, het Revalidatiefonds en het lectoraat Revalidatie van De Haagse Hogeschool hebben met medewerking van de Hersenstichting Nederland het symposium ‘E-revalidatie: blik op de toekomst’ georganiseerd. Tijdens dit congres zijn er ook speciale sessies voor gaming in de zorg georganiseerd. Meer informatie

App maakt longpatiënt actief

Monique Tabak van het MAGGY project is 7 februari gepromoveerd. Haar onderzoek laat zien dat een slimme activiteitencoach op een Smartphone kan bijdragen aan een actievere levensstijl van patiënten met een chronische longaandoening (COPD)